کسب 812میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی در نه ماهه سال96

 

حق‌بیمه تولیدی شرکت بیمه‌کوثر در نه ماهه سال96 با بهبود ترکیب پرتفو به 812میلیارد تومان رسید.

 

به گزارش خبرگو ،با اعلام رییس اداره برنامه‌ریزی و پایش عملکرد شرکت بیمه‌کوثر؛ در ادامه سیاست اصلاح ترکیب پرتفو، عملکرد نه ماهه سال‌جاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش سهم رشته شخص‌ثالث و سرنشین از 61درصد به 43درصد و افزایش سهم بیمه‌های زندگی از 12درصد به 21درصد است.

محسن آصفی گفت: در نه ماه سال‌جاری رشته‌های مهندسی، مسئولیت و زندگی شرکت هر کدام ‌به‌ترتیب با رشد 187، 61 و 74 درصد نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشد را میان سایر رشته‌ها داشته ‌است.

وی با بیان اینکه در مدت یادشده، شرکت 503میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌است، خاطرنشان‌کرد: از کل خسارت‌های پرداختی، سهم رشته شخص‌ثالث و سرنشین 50درصد، سهم بیمه درمان 19درصد و سهم بیمه‌های زندگی 12درصد و نسبت خسارت بیمه‌کوثر در این مدت 61درصد است.

رییس اداره برنامه‌ریزی و پایش عملکرد تصریح‌کرد: با تلاش تمامی حوزه‌های ستادی و استانی سعی شده تحقق اهداف و سیاست‌های اصلی سال‌جاری شرکت درخصوص بهینه‌سازی ترکیب فروش با تمرکز بر کاهش فروش رشته شخص‌ثالث و افزایش فروش سایر رشته‌ها بالاخص زندگی؛ کنترل خسارت رشته‌های درمان و اتومبیل؛ سرمایه‌گذاری‌های مناسب و وصول مطالبات به‌صورت یکپارچه و متوازن پیگیری و رصد شود که نتایج حاکی از تحقق اهداف، برنامه‌ها و بودجه مصوب است.

منبع:ریسک نیوز

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top