هواپیماهای جدید ایران ایر تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفتند

هواپیماهای جدید ایران ایر، تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفتند.

 

به گزارش خبرگو ، یکی از شرکتهای بیمه داخلی، هواپیماهای جدید ایران ایر را تحت پوشش کامل قرار داد.

براین اساس، ۲ فروند دیگر از هواپیماهای جدید خریداری شده توسط هما از نوع ATR۷۲-۶۰۰ که دیروز وارد کشور شدند تحت پوشش بیمه کامل بدنه، مسئولیت ثالث و سرنشین قرار گرفتند.

منبع:مهر

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top