بستر بیمه دیجیتال راهکارهای مشتری محور را جایگزین محصول محوری کرده است

خبرگو : عمده ترین محرک رشد در فضای بیمه جهانی بستر بیمه دیجیتال است که طبق پیش بینی ها طی 5 سال آتی تا 7/13 درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش خبرگو مطابق برآوردهای مراکز تحقیقاتی انتظار می رود حجم بازار این بستر از 86 میلیارد دلار در سال 2018 به 164 میلیارد دلار در سال 2023 برسد. بر اساس همین مطالعات علت این رشد افزایش سازگاری با محصولات مرتبط با اینترنت اشیا و نیز تغییر تمرکز بیمه گران از راهکارهای محصول محور به راهکارهای مشتری محور است.
به علاوه شتاب فزاینده بیمه گران برای دیجیتال سازی توزیع و کانالهای فروش نیز به رشد در بستر دیجیتالی کمک کرده است. بر این اساس پیش بینی می شود تنها عامل سازگاری بیمه ها با شرایط جدید، گنجاندن بیمه دیجیتال در نظامهای سنتی باشد.
در این شرایط به نظر می رسد تا زمانی که تعدادی از شرکتهای بیمه بر روی خلق مکانیزم های توزیعی خودشان تمرکز داشته باشند، در ساخت بستر دیجیتالی موفق نخواهند بود و به این ترتیب نمی توانند میان بیمه گران و سهام داران کانالهای توزیعی، تعامل موثر برقرار کنند و اطلاعات را به اشتراک بگذارند. این موضوع زمانی به شکل جدی تری اهمیت خود را نشان می دهد که بدانیم در بیشتر اوقات قیمت اسمی فناوری دیجیتالی صنعت بیمه در مقایسه با سایر صنایع مانند خرده فروشان و بانک ها برابر نیست. البته هم اکنون بسیاری از شرکت های بیمه داخلی دریافته اند که دیجیتالی کردن امور می تواند تجربه بهتری را در کانالهای توزیعی که فرایند دیجیتال سازی آن به خاطر اولویت های دیگر کنار گذاشته شده است، به وجود آورد.
به رقم این نگاه هنوز تعداد کمی از شرکت های بیمه در ارتقای تجربه مشتریان از طریق تعامل دیجیتالی موفق عمل کرده اند. شاید یک نقطه روشن در این زمینه مربوط به تعداد کمی از شرکت های بیمه باشد که به شکلی کارا از تکنولوژی برای پاسخ به تقاضای مشتریان استفاده کرده اند. آنها در یکپارچه سازی تکنولوژی جهت فرایند توزیع از طریق اتوماسیون موفق عمل نموده اند.
درک بهتر این موضوع البته به بلند پروازی دیجیتالی شرکت های بیمه نیز مرتبط است، زیرا این عرصه همواره و به سرعت الگوهای تازه ای را فراتر از فرایندهای متعارف برای استفاده از امکانات تکنولوژیک به بازار معرفی می کند.

اصلاح شده جمعه, 22 تیر 1397 06:20

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top