تکمیل سوابق بیمه شدگان تأمین اجتماعی در صورت اثبات اشتغال قابل انجام است

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی درباره احتساب سوابق بیمه شدگان این سازمان در دوره های مابین بیمه پردازی گفت: این افراد اگر برای کارفرمایی کار کرده باشند و حق بیمه آنها پرداخت نشده باشد؛ راهکارهایی برای پرکردن سابقه آنها پیش بینی شده است.

 

به گزارش خبرگو ، بهروز کریمی با حضور در اتاق خبر روابط عمومی اظهار داشت: این افراد می توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و مدارک و مستنداتی که حاکی از اشتغال و دریافت دستمزد است را به شعبه ارائه دهند و فرم ادعای سابقه را تکمیل کنند.
وی افزود: در شعبه تأمین اجتماعی بر اساس مدارکی که ارائه می شود کمیته ای تشکیل شده و از همه ابعاد موضوع بررسی می شود و در صورت تأیید ادعا سوابق تأیید می شود و به کارفرما اعلام می شود و کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه خواهد بود و سابقه نیز برای بیمه شده لحاظ می شود.
کریمی تأکید کرد: کسانی که کار نکرده باشند و حق بیمه آنها نیز پرداخت نشده باشد و مدارکی در این رابطه وجود نداشته باشد، امکان تکمیل سوابق بیمه پردازی برای آنان وجود نخواهد داشت.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی تنها استثناء برای تکمیل سوابق بیمه پردازی را مربوط به افراد بالای ٦٠ سال و دارای سابقه کمتر از ١٠ سال عنوان کرد و گفت: براساس قانون این دسته از بیمه شدگان تأمین اجتماعی می توانند سوابق بیمه پردازی خود را تا سقف ١٠ سال با پرداخت حق بیمه تکمیل کنند.
کریمی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی توصیه کرد که واریز حق بیمه و تکمیل سوابق خود در سازمان تأمین اجتماعی را پیگیری کنند و در صورت عدم اشتغال نیز به صورت اختیاری به بیمه پردازی ادامه دهند.

پرونده الکترونیک بیمه شدگان

کریمی در ادامه الکترونیکی شدن پرونده بیمه شدگان تأمین اجتماعی یکی از برنامه های بسیار مهم این سازمان برشمرد و گفت: پرونده بیمه شدگان تأمین اجتماعی ماحصل یک عمر اشتغال و پرداخت حق بیمه است و باید اوراق آن حفظ و نگهداری شود. وقتی که چندین سال و چند دهه این اوراق نگهداری شود این اسناد ممکن است که آسیب ببینند و یا قابل خواندن نباشند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی از چند سال قبل برای الکترونیکی کردن سوابق اقداماتی را در دست انجام دارد، ادامه داد: بیمه شدگانی که جدیداً ثبت نام می شوند همگی دارای پرونده الکترونیکی هستند و دیگر پرونده کاغذی برای آنها تشکیل نمی شود.
کریمی افزود: افرادی نیز که از قدیم بیمه شده بوده اند و دارای پرونده های کاغذی هستند، تبدیل پرونده کاغذی به الکترونیکی برای آنان شروع شده و از شعب کوچکتر کارها را آغاز کرده ایم و در حال گسترش هستیم و بخش زیادی از پرونده ها به صورت الکترونیکی درآمده است.
وی اظهار داشت: تمام کسانی که احتیاج به اوراق پرونده دارند به پرونده الکترونیک دسترسی دارند و نیازی نیست که جابجایی پرونده انجام شود.

وظیفه واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی، صیانت از سوابق بیمه شدگان است

کریمی وظیفه واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی را حفاظت و صیانت از سوابق بیمه شدگان دانست و گفت: در این واحد سوابق بیمه شدگان به منظور ارائه تعهدات و خدمات سازمان نگهداری و در زمان مقرر برای ارائه خدمت به واحد ذیربط ارائه می شود.
وی افزود: مثلا برای دریافت کمک هزینه ازدواج و همچنین برای تمدید اعتبار دفترچه بیمه شدگان سوابق بیمه پردازی آنان بررسی می شود و دسترسی به این اطلاعات مورد نیاز است. در زمان بازنشستگی نیز نیاز به این سوابق وجود دارد که واحد نامنویسی حفظ و صیانت از سوابق بیمه شدگان را بر عهده داریم.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیمه شدگان تأمین اجتماعی به شیوه های مختلفی تحت پوشش این سازمان قرار دارند و بیمه پردازی انجام می دهند. به طور کلی بیمه شدگان تأمین اجتماعی به ٤ گروه اصلی قابل تقسیم هستند.
کریمی ادامه داد: گروه اول بیمه شدگان اجباری هستندکه کارفرما دارند و حقوق و دستمزد دریافت می کنند و بیشترین بیمه شدگان در این گروه قرار می گیرند. گروه دوم بیمه شدگانی هستند که به صورت توافقی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و سازمان تأمین اجتماعی با گروهی از افراد قرارداد منعقد کرده و لیست و حق بیمه را از آنان دریافت میکند. گروه سوم بیمه شدگان خاص هستند مثل بیمه شدگانی که به صورت اختیاری تحت پوشش قرار دارند همچنین صاحبان حرف و مشاغل آزاد همچنین قالیبافان و سایر گروههایی که در این گروه قرار می گیرند.  گروه چهارم نیز افرادی هستند که از سازمان تأمین اجتماعی بیمه بیکاری دریافت می کنند و به واسطه دریافت بیمه بیکاری تحت پوشش قرار دارند.

منبع: روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

اصلاح شده یکشنبه, 08 بهمن 1396 20:33

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top