سهم بخش خصوصی از اوراق بدهی صفر است

رئیس انجمن حرفه ای صنعت بیمه اظهار داشت: دولت در خصوص انتشار اوراق بدهی به بخش خصوصی کم توجهی کرد و سهم بخش خصوصی از بازار این اوراق نزدیک به صفر است.

 

به گزارش خبرگو ، سیدمسعود حجازیان در همایش مدیریت و توسعه اشتغال با بیان اینکه دولت اشتباه کرد و نرخ بهره را به صورت دستوری کاهش داد، گفت: از امروز با فروش اوراق مشارکت، دولت این اشتباه را جبران کرد ولی اقتصاد ما به طور کل با نرخ بهره های بالا ناکارآمد خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه در کشور باید شفاف تر شود، تصریح کرد: مهمتر از معامله سهام در بورس، معامله اوراق حق تقدم است. شرکت ها با معامله اوراق حق تقدم می توانند افزایش سرمایه داشته باشند. معاملات سهام افزایش سرمایه برای شرکت های بورسی ایجاد نمی کنند. در دنیا نیز این اوراق حق تقدم است که ارزش افزوده برای شرکت ها می آورد.

رئیس انجمن حرفه ای صنعت بیمه اظهار داشت: اگر ابزار «سهام جدید» در بورس ایجاد شود نیز امکان افزایش سرمایه برای شرکت ها وجود دارد

حجازیان افزود: در بخش اوراق بدهی، دولت نسبت به بخش خصوصی کم توجهی کرده است و دولت صرفا خودش اوراق بدهی منتشر کرده است در حالی که بازار سرمایه و شرکت های بورسی می توانستند با استفاده از این منابع به افزایش سرمایه اقدام کنند ولی در حال حاضر انتشار اوراق بدهی از سوی بخش خصوصی نزدیک به صفر است و دولت صرفا در حال جذب منابع از محل اوراق بدهی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: ما در بازار سرمایه ایران نظامات تامین مالی برای شرکت های خصوصی بورسی نداریم. بنابراین بهترین راه انتشار اوراق بدهی بخش خصوصی است تا شرکت ها با استفاده از آن تامین مالی شوند. وقتی اوراق حق تقدم و بدهی با کمبود شدید از سوی بخش خصوصی مواجه است نباید انتشار داشت شرکت های خصوصی از شفاف سازی و حضور در بازار سرمایه استقبال کنند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top