ارائه راهکار برای رد مخالفت نمایندگان با طرح وزارتخانه گردشگری

نشست بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه درحالی برگزار شد که یکی از نمایندگان مجلس که پیش از این مخالف طرح بود، راهکارهایی در رد مخالفت نمایندگان با این طرح ارائه داد.

به گزارش خبرگو ، نشست بررسی طرح تشکیل وزارت خانه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک مجلس و روسای تشکل های گردشگری و اعضای مجمع هماهنگی تشکل های گردشگری کشور شب گذشته در هتل باباطاهر تهران برگزار شد.

در این نشست، اصغر مسعودی، عضو فراکسیون گردشگری مجلس گفت: من هم زمانی مخالف طرح تشکیل وزارت خانه گردشگری بودم نمایندگان مجلس با اصل موضوع مخالف نبودند بلکه معتقد بودند که در ساختار کلان دولت باید بازنگری شود چون برخی از وزارت خانه ها، آن وظیفه ای که می بایست انجام می داند را انجام نمی دهند. اکنون در مجلس آنقدر که موافق این طرح هستند مخالف آن نیز وجود دارد.

مسعودی در ادامه گفت: مطالعات نشان می دهد که وزارت گردشگری مستقل در ۵۰ کشور دنیا وجود دارد و در ۳۰ کشور دیگر نیز گردشگری در دل یک وزارت خانه قرار دارد نه یک سازمان.  سازمان میراث فرهنگی اکنون ۶ معاونت دارد که اگر به وزارت خانه برود براساس ماده ۲۹ بند(د) می تواند ۵ معاونت داشته باشد. نگاه اینکه آیا توسعه باعث اضافه شدن تشکیلات می شود یا نه وجود ندارد. چون قرار است یکی از معاونت های سازمان میراث فرهنگی کم شود.

وی بیان کرد: برخی دیدگاهها وجود دارد آن هم اینکه اگر جایگاه رئیس سازمان میراث فرهنگی، وزیر شد این اقدامات باعث افزایش حقوق و مزایا و در نهایت افزایش هزینه های عمومی می شود یا نه.در پاسخ باید گفت که با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی معاون رئیس جمهور نیز هست و بعد از اینکه در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پست های همترازی را مشخص کرده، در آنجا تبصره ای وجود دارد که می گوید درباره سایر همترازان باید هیات وزیران مصوبه بدهد. سازمان میراث فرهنگی برای معاونان خودش مصوبه ای همتراز با معاون وزیر را دارد. پس از این منظر نیز مشکلی نیست. ساختار سازمانی اگر به وزارت خانه تبدیل شود، به نظر نمی رسد که شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد.

مسعودی گفت: شورای نگهبان ممکن است دو موضوع را محل منافشه قرار دهد یکی اینکه آیا نام این سازمان باید عوض شود به وزارت خانه یا نه و یا سربرگ ها و اسناد باید تغییر داده شود که در این باره هم باز باید گفت که جدول شماره ۹ وجود دارد که درباره ردیف های اعتباری پیش بینی نشده است و اگر در این زمینه خیلی سخت گرفته شود و هزینه ها زیاد باشد می توان از این بخش اعتبارات استفاده کرد. اما اینکه این طرح آیا مغایر ماده ۲۸ برنامه ششم هست یا نه باید گفت آن زمان که مخالف این طرح بودم سر این مسئله تاکید داشتم که بیشتر وظایف این سازمان حاکمیتی نیست بلکه اجرایی است درحالی که وزارت خانه باید ماهیت سیاستگذاری داشته باشد.

وی افزود: برخی می گفتند که چطور می شود سازمانی به وزارت خانه تبدیل شود و در عین حال دولت کوچک شود اما باید گفت که کوچک سازی از طریق واگذاری بخش های غیر حاکمیتی قابل انجام است یعنی دقیقا همان بخشی از وظایف سازمان  در حوزه میراث فرهنگی که قابل واگذاری است.

اصلاح شده چهارشنبه, 02 خرداد 1397 08:57

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top