همکاری برای پوشش بیمه‌ای در حمایت از صنایع دستی

خبرگو: در راستای گسترش پوشش بیمه‌ای در حمایت از صنایع دستی در استان چهارمحال و بختیاری تفاهم‌نامه همکاری امضا شد.

به گزارش خبرگواداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در استان چهارمحال و بختیاری بمنظور گسترش پوشش بیمه‌ای در حمایت از صنعتگران شاغل در حوزه صنایع دستی و هنر‌های سنتی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‎نامه در راستای اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت در گسترش عدالت اجتماعی و پوشش نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از صنعتگران شاغل و فعال دارای مجوز در رشته‌های صنایع دستی و هنر‌های سنتی که مشمول بیمه تأمین اجتماعی نمی‌باشند و به منظور برخورداری آنان از مزایا و تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی در زمینه بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی و فوت، در ۷ بند تدوین و امضا شد.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top