مدیریت گردشگری

به گزارش خبرگو، دکترعبدالرحمان وجودی- باستان شناس گفت: مقصد گردشگری جایی است که گردشگران به آن وارد می شوند و برای اینکه بتوانند ازخدمات استفاده کنند نیاز به برنامه ریزی دقیق و جامعی داریم. وی اظهار داشت: این یک سیستم پیچیده است و نیاز به مشارکت همه ذینفعان چه دولتی وغیر دولتی دارد تا بتوانند شرایط و امکانات اقامت بیشتر را برای گردشگران فراهم کند.

اصلاح شده سه شنبه, 05 تیر 1397 08:35

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top