مدیرعامل کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری

امیر حسین خرمشاهی مدیرعامل کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری شد .

به گزارش خبرگو : امروز دوشنبه دوم اسفند ماه با حضور رئیس هئیت مدیره محترم کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری از زحمات و تلاش های جناب آقای فرشاد صادقی تقدیر و تشکر شد،  و با اکثریت آرا هیئت مدیره محترم، جناب آقای  امیرحسین خرمشاهی به عنوان مدیرعامل تعیین گردید .

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top