تحول بزرگ در ساختار بیمه ایران

با توجه به عزم هیات مدیره بیمه ایران برای چابک سازی و تغییرات ساختاری در این شرکت، پس از سالها طرح اصلاح ساختاری این شرکت عملیاتی شد.

 

به گزارش خبرگو ، در طرح جدید که به مدلی برای شرکت های بیمه گر تبدیل خواهد شد، اختیارات و مسئولیت های استانها افزایش یافته و هر استان بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و ترازنامه جداگانه خواهد داشت.

 بیمه ایران هم اکنون یکی از قدیمی ترین ساختارهای سازمانی را داراست که همه اختیارات در ستاد مرکزی تجمیع شده است. با این تغییرات، ستاد مرکزی به نهاد ناظر بر عملکرد تبدیل می شود و سیاست دولت تدبیر و امید برای تمرکززدایی دنبال می شود.

 به این شکل امکان مقایسه و رقابت میان بخش های مختلف بوجود آمده و جایگاه مدیران استانی ارتقا می یابد. این ساختار، بهره وری و کارایی را افزایش داده و از فساد در مرکز جلوگیری می کند.

به این ترتیب، بیمه ایران اولین سازمانی خواهد بود که سیاست تمرکززدایی مدنظر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد را اجرایی می کند.

 

 

منبع:اقتصاد آنلاین

برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top