پور ابراهیمی و فراموش شده هایش در همایش بیمه و توسعه / ریسکهایی که مصوبه های مجلس به صنعت بیمه وارد می آورد

پور ابراهیمی در کنار انتقاداتی که از صنعت بیمه کرده است بد نبود به مقرره ها و مصوبه های پر ریسک مجلس شورای اسلامی که مستقیما صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده نیز اشاره می کرد./یکی از ریسک هایی که شرکتهای بیمه را تهدید می کند ، آیین نامه ها و قوانینی است که از سوی قانون گذاران و نهاد ها ی بالادستی تدوین و تصویب می گردد چرا که این قوانین می تواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صنعت حساس بیمه را که وظیفه پوشش ریسک دارد، تحت تاثیر قرار دهد.

 

به گزارش خبرگو ،این روز ها بازتاب سخنرانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بیست و چهارمین همایش بیمه وتوسعه نقل محافل بیمه ای شده است از جوانان و نوگرایانی که مجذوب سخنان  وی در خصوص ضرورت پوست اندازی صنعت بیمه و لزوم ترک کرسی های مدیریتی توسط بازنشسته ها شدند تا منتقدانی که گفته های این مقام ارشد در خصوص ریسک داخلی صنعت بیمه ، صورتهای مالی غیر شفاف و حیات شرکتهای بیمه پرریسک به مذاقشان خوش آمده و گویا حرف دلشان ایراد گردیده.

البته هستند صاحب نظرانی که صنعت بیمه را به دلیل سعه صدر و صبوری در مقابل انتقادات صریح یک نماینده مجلس تحسین می کنند و معتقدند که صنعت بیمه سالها بدون اخذ کمک مالی از دولت و در عین وضع عوارض تحمیلی ،کمک رسان اقتصاد پر حاشیه و ریسک ایران بوده است در این راستا اینکه مقامات ارشد صنعت بیمه با دعوت از یک مقام منتقد فرصتی را برای بیان چالش ها فراهم آورده اند نشان دهنده ی سعه صدر بیمه گران است.

اما جدای از نظرات موافق و مخالف در خصوص گفته های پور ابراهیمی توجه به برخی زوایای فراموش شده در کلام این مقام ارشد قوه مقننه ضرورت دارد.

بر کسی پوشیده نیست که گفته های این مقام سیاسی در خصوص ضرورت پوست اندازی در صنعت بیمه ، نوگرائی ، جانشین پروری ، توجه به صورتهای مالی شفاف ، تعیین تکلیف شرکتهای بیمه ناتوان ، افزایش ریسک سازمانی در شرکتهای بیمه و ... همگی نکات قابل تاملی است که سالهاست از سوی کارشناسان اقتصادی بیان می شود و نمی توان گفت که این کلام صریح و انتقادی بیراهه و نادرست بوده است ؛ اما آنچه که کمتر طی روزهای اخیر بدان توجه شده نکات فراموش شده در سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.

به نظر می رسد، پور ابراهیمی در کنار انتقاداتی که از صنعت بیمه کرده است بد نبود به  مصوبه های پر ریسک مجلس شورای اسلامی که مستقیما صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده نیز اشاره می کرد.

به هر روی فضای پر تنش در اقتصاد کلان و گستره ی کسب و کار کشور ، صنعت بیمه را نیز تحت تاثیر قرار داده است ، شاید بهتر بود که وی اشاره می کرد که نمایندگان مجلس در راستای تسهیل و کسب و کار بیمه ای چه مقرره هائی تصویب کرده  و یا در دستور کار قرار داده اند.

به زعم کارشناسان بیمه ای و اقتصادی یکی از ریسک هایی که شرکتهای بیمه را تهدید می کند ، آیین نامه ها و قوانینی است که از سوی نهاد ها و قانون گذاران بالادستی تدوین و تصویب می گردد چرا که این قوانین می تواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صنعت حساس بیمه را که وظیفه پوشش ریسک دارد، تحت تاثیر قرار دهد.

سوال اینجاست که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از اتفاق رئیس کمیته تحقیق و تفحص  از صنعت بیمه هم بوده است ، در راستای کاهش هزینه اسناد بالادستی بر صنعت بیمه چه فعالیتهای قابل قبولی بروز داده ؟

از سوی دیگر برخی تکالیف در برنامه ششم بر صنعت بیمه قرار داده شده که به تصویب مجلس نیز رسیده مانند افزایش سهم بیمه های زندگی و یا افزایش ضریب نفوذ بیمه ، حال سوال اینجاست که نمایندگان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا چه اندازه اعمال این تکالیف و سیاست گذاری ها را با فضای کسب و کار بیمه ای و اقتصاد کلان سنجیده اند؟

یکی از انتقادات کارشناسان صنعت بیمه از قانون گذار ، طی این سالها ، تصویب قوانینی بوده که چندان با ماهیت شرکتهای بیمه بازرگانی در تناسب نبوده بخصوص در حوزه قانون بیمه شخص ثالث به طوریکه صاحب نظران بیمه ای معتقد هستند در حالیکه کسب و کار شرکتهای بیمه بر انتفاع و سودآوری بنا نهاده شده قانون گذار و سایر نهادهای بالادستی همواره انتظاراتی در راستای سازمانهای حمایتی از انها داشته اند.

به هر روی به نظر می رسد هر نقدی در صورتی منصفانه است که جوانب و زوایای ان به درستی تشریح شود در این راستا باید سوال کرد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا چه اندازه در جایگاه خویش تلاش کرده تا هزینه های قانون گذاری را در صنعت بیمه کاهش دهد؟

از سوی دیگر پور ابراهیمی در حالیکه سالهاست بیمه گران وضع مالیات بر ارزش افزوده را بر صنعت بیمه به لحاظ کارشناسی غیر منصفانه می دانند اما سخنان دو پهلوئی در این زمینه ارایه داده وی از مدیران بیمه ای در خواست کرده که بار دیگر جوانب این کار بسنجند ،به گفته وی  "برخی معتقدند اگر صنعت بیمه را معاف کنیم منافعی که نصیب شرکتهای بیمه می شود کمتر است من خواهش می کنم دکتر همتی همراه با مدیران شرکتهای بیمه بررسی کنند اگر مجموع تصمیم بر این شد که حذف مالیات به افزایش صدوربیمه نامه و کاهش ریسک افتصادی کمک می کند ما موافقیم اما در صورتیکه معافیتهای مالیاتی سبب خالی شدن ظرفیت ها شود خیر و  ما جمعا این تصمیم گیری را در کمیسیون مبنا قرار می دهیم ."

لازم بذکر است که این مقام قانون گذار در جایگاه رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه نیز ایفای نقش داشته ، خوب است گزارشی ازین تفحص ارایه دهد و اینکه این گزارشات و مستندات تا چه اندازه منجز به شفاف سازی در صنعت بیمه شده این در حالی است که از سال گذشته تا کنون هیچ گزارش شفافی در این خصوص از سوی قانون گذار منتشر نشده است.

منبع:ریسک نیوز

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top