اوراق دولتی، زیان انباشته بیمه ایران را می کاهد؟ /پرداخت اوراق دولتی به بیمه ایران، مسکنی کوتاه مدت

این راهکار که تا حدودی می تواند مانند اوراق بدهی عمل کند در کوتاه مدت می تواند گرهی از مشکلات بیمه ایران را باز کند؛ اما بدون تردید یک مسکن کوتاه مدت بوده و شرایط بحرانی بیمه ایران نیازمند راهکارهای بهینه تر است./ اساسا اوراق هیچ نقشی در کاهش زیان انباشته ندارد.

 

به گزارش خبرگو ،امروز مسعود کرباسیان ، وزیر امور اقتصاد و دارائی در گفتگو با یکی از رسانه ها عنوان داشته بابت مقدار طلب 1300 میلیارد تومانی بیمه ایران از بنیاد شهید، مقداری اوراق به بیمه ایران ارایه شده تا بتواند بدهی‌های خود را تامین کند، به عبارتی قرار شده که جبران آن از محل پرداخت نقدی و اوراق صورت پذیرد؛ بنابراین مقداری از زیان انباشته شرکت بیمه ایران کاسته خواهد شد.

کرباسیان در عین حال توضیح داده که در شرایط فعلی نرخ 17 درصدی اوراق مذکور از نرخ سپرده های بانکی بالاتر بوده بنابراین شرکت بیمه ایران از محل دریافت این اوراق ضرری نخواهد کرد و با نشستن این حجم اوراق در حساب دارایی های شرکت بیمه ایران،مشکل زیان انباشته آن  هم حل خواهد شد.

در نگاه اول باید اذعان داشت که این حرکت وزیر اقتصاد نشان از اهتمام  وی در رفع مشکلات بیمه ایران دارد تا با این راهکار قدمی در حل بحران مطالبات معوق بیمه ایران بر دارد ؛چرا که اوراقی که پشتوانه دولتی دارند ریسک آنها صفر است؛ اما باید دید این راهکار مشکل زیان انباشته بیمه ایران را مرتفع خواهد کرد یا بیشتر مسکنی کوتاه مدت در حل بحران زیان انباشته بیمه ایران است؟

به زعم کارشناسان امور مالی بدون تردید این اوراق که قرار است برای جبران بدهی بنیاد شهید به این شرکت بیمه بزرگ دولتی ارایه گردد ، نمی تواند در کاهش زیان انباشته بیمه ایران تاثیری داشته باشد و اساسا اوراق هیچ نقشی در کاهش زیان انباشته ندارد.

این اوراق که پرداخت بدهی بیمه ایران را به دنبال دارد در نهایت منجر می شود که مطالبات معوق این شرکت بیمه ای تا اندازه ای کاهش  و بدین ترتیب سرفصل بدهکاران در  سمت راست ترازنامه بیمه ایران کاهش یابد .

گفتنی است ، زمانیکه بدهیهای بیمه ایران پرداخت شود ، شاید در نهایت بتواند مقابل افزایش بیشتر زیان انباشته را بگیرد زیرا در دراز مدت این اوراق ایجاد سود می کند .

مساله قابل تامل دیگر در خصوص زیان انباشته بیمه ایران این است که بدهی بنیاد شهید تنها یکی از مطالبات معوق این شرکت بیمه ای است ضمن اینکه در صورتی که این اوراق در بازار تبدیل به پول و نقدینگی شود صرف بدهی این شرکت بیمه ای به بیمارستان ها که بالغ بر هزار میلیارد تومان است، خواهد شد بنابراین در نهایت احتمال اینکه با توجه به شرایط بیمه ایران و بدهی هایش ، منجر به سوددهی  شود ، کم خواهد بود.

در این راستا این راهکار که تا حدودی می تواند مانند اوراق بدهی عمل کند در کوتاه مدت می تواند گرهی از مشکلات بیمه ایران  را در خصوص مطالبات معوقش باز کند اما بدون تردید یک مسکن کوتاه مدت بوده و شرایط بحرانی بیمه ایران نیازمند راهکارهای بهینه تر است.

این گزارش حاکی است ، بهینه ترین راه حل  مستهلک شدن  زیان انباشته بیمه ایران از طریق افزایش سرمایه  است که مشخصا افزایش سرمایه نیز در گرو اهتمام دولت حاصل می شود.

البته برخی پیشنهادات دیگر نیز در خصوص افزایش سرمایه بیمه ایران مطرح شده یکی از این راهکارهای پیشنهادی این است که دولت سهام خود در سه شرکت بیمه واگذار شده را بفروشد و منابع حاصل از ان را صرف تقویت بیمه دولتی ایران کند به عبارتی هم سهام دولتی خود را بفروشد و هم بیمه خود را تقویت کند البته به این راهکار نیز انتقاداتی وارد شده است.

راهکار دیگری که مطرح است حرکت دولت در مسیر خصوصی سازی بیمه ایران و فروش سهام شرکت در بازار و جذب نقدینگی است که البته با توجه به سیاستهای اصل 44 و ضرورت دولتی ماندن بیمه ایران، طی این مسیر نیازمند زمان و تغییرات اساسی است .

اگر چه که رئیس کل بیمه مرکزی نیز پیش ازین تاکید داشته که علت ضعبف ماندن بیمه ایران طی این سالها دولتی ماندن ان است و سالها پیش تلاش هایی برای واگذاری این شرکت بیمه خصوصی صورت گرفته که در نهایت به نتیجه نرسید و اکنون شاهد شرکت بیمه دولتی هستیم که با چالشهای زیادی دست به گریبان است.

منبع:ریسک نیوز

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top