کاهش رشد قیمتی بیمه های اموال و حوادث

خبرگو: روند قیمت گذاری بیمه اتکایی برای رشته های اموال و حوادث نشان می دهد که در 3ماهه دوم سال میلادی 2018 و طی تمدیدهای نیمه سال، این رشته رشد ضعیفی نسبت به نیمه اول سال را تجربه کرده است.در حالیکه رشته های تجاری در نیمه دوم سال 2018 شاهد رشد مطلوبی بوده است اما در رشته های اشخاص و خودرو حرکت به آهستگی صورت پذیرفته است و رشته های اموال نیز به دلیل سرمایه اضافی بالا همین رکود را تجربه نموده است.

 

به گزارش خبرگو تحلیل گران اظهار می دارند که نرخ اموال و حوادث طی تمدیدهای نیمه سال افزایش یابد زیرا بیمه گرانی که به شدت پیش از این دچار خسارت شده بودند وارد بازار شده اند. برخی اظهار می دارند که اوراق بهادار بیمه ای با سرمایه جایگزین بیمه اتکایی علت برخی محاسبات نادرست بوده است زیرا سرعت و حجم قابل توجه معاملات در این نوع سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی جدید سبب فرود سرمایه های جدید به بازار شده است.در عین حال به نظر می رسد فقدان حوادث طبیعی فاجعه بار عمده در 3 ماهه دوم سال 2018 بویژه در کانادا و غرب آمریکا سود پذیره نویسی بیمه گران و بخش اتکایی را افزایش خواهد داد و انتظار می رود بیمه گران پایه نرخ سال به سال خسارات حوادث را به صورت یکنواخت تجربه کنند.

آمارها حاکی از آن است که طی 3 ماهه دوم سال 2018 خسارت های حوادث طبیعی بیمه شده در جهان به 9/1 میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می شود روند فعلی خسارات، آزاد سازی ذخایر را کاهش دهد. بیمه گران و بخش اتکایی نیز به این ترتیب از افزایش نرخ های بهره، سود خواهند برد و این موضوع بر درآمد سرمایه گذاری فعلی و آتی اثر خواهد گذاشت.

اصلاح شده سه شنبه, 26 تیر 1397 09:19

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top