پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه دانا در مراحل پایانی اخذ مجور

پیرو پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه دانا در سال جاری به سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه این شرکت در مراحل پایانی اخذ مجوز است.

 

به گزارش خبرگو ،پس از ارائه گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 1/020/373/000/000 ریال به مبلغ 1/500/000/000/000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، شنیده ها حاکی از آن است که مجوز افزایش سرمایه بیمه دانا مراحل پایانی خود را طی می کند.

بر اساس این گزارش، بیمه دانا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است آگهی برگزاری مجمع را منتشر کند که با تصویب مجمع سرمایه آن از مبلغ 1/020/373/000/000 ریال به مبلغ 1/500/000/000/000 ریال افزایش می یابد.

اصلاح شده یکشنبه, 08 بهمن 1396 09:33

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top