پورکیانی دوباره رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شد

خبرگو: انتخاب مجدد پورکیانی بعنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران.

به گزارش خبرگو محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران در جلسه امروز سندیکای بیمه گران با اجماع مدیران عامل شرکتهای بیمه، بعنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top