پرداخت خسارت بیمه سامان

شرایط و چگونگی پرداخت خسارت از سوی بیمه سامان به بیمه‌شوندگان اعلام شد.

به گزارش خبرگو، در این شرایط نکاتی همچون « بیمه‌نامه در زمان وقوع خسارت معتبر بوده و منقضی نشده باشد»، «موضوع خسارت ديده همان باشد که در بیمه‌نامه قید شده است»، «موضوع خسارت ديده همان باشد که در بیمه‌نامه قید شده است»،«خطر تحت پوشش بیمه‌نامه باشد»،«بیمه‌گذار اقدامات قابل قبولی برای کاهش خسارت به عمل آورده باشد»،«بیمه‌گذار اقدامات قابل قبولی برای کاهش خسارت به عمل آورده باشد»،«بیمه‌گذار اقدامات قابل قبولی برای کاهش خسارت به عمل آورده باشد»،«شرایط و تعهدات بیمه‌نامه برقرار باشد»،«اصل حد اعلای حسن نیت رعايت شده باشد»،«خسارات مشمول استثنائات بیمه‌نامه قابل پرداخت نيست»،«ارزش واقعی خسارت قابل قبول باشد».

 اگر شرایط بالا برقرار نباشد و یا بیمه‌گر بتواند تقلب را ثابت كند ادعای خسارت معتبر نيست.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top