هشت علت خروج بیمه اتکایی امین از سندیکا

خبرگو: مدیرعامل بیمه اتکایی امین طی نامه ای به پورکیانی رئیس سندیکای بیمه گران ایران 8 دلیل خروج خود از این سندیکا را اعلام کرد.

 

سید مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین در این نامه خطاب به مجید پورکیانی رئیس سندیکای بیمه گران ایران به مواردی چون بی توجهی به اساسنامه سندیکا، وجود برخی تخلفات، عدم کارایی سندیکا، فقدان ارائه مصوبه طی سه سال گذشته، تحمیل هزینه های گزاف، عدم گزارش نتایج جلسات شورای راهبردی و بی توجهی به توصیه های شرکت اتکایی امین اشاره کرده است.

گفتنی است تصویر این نامه برای رسانه ارسال شده است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top