ماموریت رضا جعفری در بیمه دانا تمام شد / فراخوان بازگشت

مجید بهزادپور عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در نامه به رضا جعفری رئیس هیات مدیره بیمه دانا ، خواستار شفافیت کاری وی شده است.

 

به گزارش خبرگو ،معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در نامه ای در 3 بهمن ماه از نامبرده خواسته که به دلیل خاتمه ماموریت وی در تاریخ 12 آذر ماه امسال در بیمه دانا تکلیف وضعیت کاری  خود را روشن کند .
گفته شده به دلیل عدم توجه وی به در خواست مقام نظارتی  در نامه دیگری از سوی مقام ناظر در 11 بهمن ماه به وی تذکر داده شده که برای تعیین تکلیف وضعیت کاری خود به بیمه مرکزی مراجعه کند.

ریسک نیوز پیش ازین در گزارشی از گمانه زنی هائی برای تلاش وی جهت رسیدن به پست مدیر عاملی بیمه ایران خبر داد .

به نظر می رسد، تمام شدن ماموریت این عضو هیات مدیره بیمه دانا بیانگر این باشد که در صورت عدم تمدید ماموریت وی در بیمه دانا ،نامبرده ، مکانهای دیگری را جهت ایفاء مسئولیت هدف گذاری کرده باشد در غیر این صورت احتمال بازگشت وی به بیمه مرکزی جهت پستهای مشاوره ای وجود دارد.

برخی شنیده ها حکایت می کند ، طی روزهای اخیر نام رضا جعفری ، رئیس هیات مدیره بیمه دانا ، جهت مدیر عاملی بیمه ایران از سوی برخی منابع خبری مطرح شده است.

رضا جعفری ، رئیس سابق صندوق خسارات بدنی ، در دولت نهم (احمدی نژاد ) از ریاست شعبه گلستان بیمه ایران به ریاست صندوق تامین خسارات بدنی رسید.

البته با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از ریاست صندوق خسارت بدنی کنار رفت و پس از مدتی کسوت ریاست هیات مدیره بیمه دانا را بر تن کرد.

گفته می شود، وی نیز از جمله مدیران پیشین بیمه ایران است که در صدد بازگشت به این شرکت بیمه ای  است اما گویا این مساله تکذیب شده است.

اصلاح شده سه شنبه, 17 بهمن 1396 08:46

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top