عباس زادگان از بیمه تجارت نو جدا شد

خبرگو: سید محمدعباس زادگان مدیرعامل بیمه تجارت نو از این شرکت جدا شد و قرار است مدیرعامل جدید بیمه تجارت نو هفته جاری تعیین شود.

به گزارش خبرگودر حال حاضر مهدی سامری عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل مسئولیت شرکت بیمه تجارت نو را برعهده دارد تا مدیرعامل جدید این شرکت مشخص شود.

شرکت های سرمایه گذاری ایرانیان (۲۰ درصد)، موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک (۶ درصد)، شرکت دولتی پست بانک ایران (۱۰ درصد)، شرکت بین المللی عمران رضوی (۱۰ درصد)، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (۲۰ درصد) عمده ترین سهامداران بیمه تجارت نو هستند.

این شرکت از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را با سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی آغاز کرده است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top