سازوکار بیمه‌ای جدید برای مشاغل غیررسمی

وزیر رفاه گفت: برنامه جدیدی داریم تا روستاییان، دستفروشان،کولبران،حاشیه‌نشینان و مشاغل غیررسمی که فاقد بیمه هستند را بیمه کنیم.

 

به گزارش خبرگو ،علی ربیعی گفت: برای 6 میلیون نفر از مردم جامعه که هیچ گونه بیمه‌ای ندارند برنامه‌ریزی جدیدی خواهیم داشت تا در یک دوره زمانی و هر سال با توجه به بودجه‌ای که در نظر گرفته می‌شود بتوانیم بر روی گروه‌های اجتماعی بدون بیمه تمرکز کنیم.وی ادامه داد: صندوق بیمه روستاییان و  عشایر در بحث بیمه کردن 6 میلیون نفر محور کار خواهد بود و گروه‌های اجتماعی به عنوان مثال دست‌فروشان که اکنون در برخی شهرها مشغول به کارند در حالی که بیمه ندارند یا کولبران که فاقد بیمه بوده‌اند در گروه افراد فاقد بیمه خواهند بود.

ربیعی ادامه داد: مشاغل غیررسمی هم در جامعه وجود دارد به این معنی که بیمه تأمین اجتماعی ندارند و خارج از قواعد قانون کار با آنها رفتار می‌شود که یکی از سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم رسمی کردن این مشاغل غیررسمی است.

وزیر رفاه گفت: مشوق‌های بیمه‌ای خواهیم داشت تا بتوانند به فرایند رسمی کردن مشاغل غیررسمی کمک کنند.

وی ادامه داد: گروه دیگری که فاقد دفترچه بیمه هستند در روستاها وجود دارد که البته اکنون در برخی از بیمه‌ها سهم کارفرما را دولت خودش می‌پردازد با این وجود فرهنگ بیمه‌پذیری در روستاییان باید تقویت شود.

ربیعی گفت: بنابراین از میان 6 میلیون نفری که بیمه ندارند افراد زیادی در حاشیه شهرها، روستاها و در گروه‌های مختلف اجتماعی وجود دارد که در حال شناسایی آنها هستیم و برای هر کدام برنامه‌ریزی جداگانه‌ای در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top