رئیس کل بیمه مرکزی: انتقال اتکایی به داخل و توزیع ریسک با انتشار اوراق بهادار را در برنامه داریم

خبرگو: رئیس کل بیمه مرکزی انتقال اتکایی به داخل و توزیع ریسک های بیمه ای با مکانیزم انتشار اوراق بهادار در بورس را ازتمهیدات صنعت بیمه در قبال تحریم ها دانست.

به گزارش خبرگو غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی امروز در نخستین نشست خبری خود پیرامون تمهیدات مقابله با تحریم در صنعت بیمه گفت: توان شرکت های بیمه ایرانی به اندازه ای هست که بتوان اتکایی را به داخل کشور منتقل کرد

وی همچنین در مورد انتقال ریسک ها افزود: به زودی با همکاری پژوهشکده بیمه  ریسک های بیمه ای را با انتشار اوراق بهادار در بورس دنبال خواهیم کرد

غلامرضا سلیمانی درباره خروج بیمه های اتکایی از کشور گفت: وقتی برجام به نتیجه رسید شرکت های اتکایی خارجی علاقه مند به همکاری با ایران شدند در عین حال تمامی پوشش های اتکایی در بخش هوایی و دریایی به خارج منتقل نشد بنابراین تجربه خوبی برای پوشش های اتکایی داخلی وجود دارد.

رئیس عالی شورای بیمه درباره بسته دولت برای افزایش سهم بازار بورس و بیمه گفت: مطابق برنامه پیش بینی شده در بازار بورس اوراق بهادار بیمه ای را منتشر می کنیم.در عین حال برنامه ما بر فعال تر شدن شرکت های خصوصی متمرکز است

سلیمانی تأکید کرد: بیشتر شرکت ها به سرمایه 159 میلیارد تومانی رسیده اند و این انتظار وجود دارد که بقیه شرکت ها تا پایان مرداد ماه خود را به این رقم برسانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از نگرانی های جدی من در صنعت بیمه آن است که وصولی حق بیمه ثالث با حق بیمه تولیدی به یک تناسب منطقی برسد .وی همچنین رقم کسری ذخیره خسارت های معوق رشته ثالث را 550 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 40 درصد این رقم در سال جاری پوشش داده خواهد شد و مابقی در سال آینده تآمین می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی در تشریح آمار و ارقام عملکرد صنعت بیمه افزود: در 4 ماهه اول سال 11 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده و بالغ بر 6700 میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است که حق بیمه تولیدی وخسارت پرداختی به ترتیب 24/3 و 22/3 درصد رشد داشته اند. وی همچنین گفت: در همین مدت بالغ بر 19/1 میلیون بیمه نامه صادر شده که 7/7 درصد رشد داشته است و سهم بخش غیر دولتی از حق بیمه 66/3 درصد بوده است.

سلیمانی سهم رشته بیمه ثالث را 38/8 درصد، درمان 19/2 درصد وزندگی را 13 درصد از کل بیمه نامه های صادره اعلام کرد. وی در عین حال افزود: مطالبات شرکت های بیمه و وصول مطالبات باید در هر دوره با جدیت دنبال شود.

رئیس کل بیمه مرکزی حرکت صنعت بیمه را رو به رشد دانست اما رشد 2/3 درصدی را تا3/2 درصد در شرایط کنونی قابل ارتقا دانست.

سلیمانی افزود: انتظار جامعه و مردم این است که پوشش بیمه بالاتر باشد این در حالی است که باید تلاش کرد سهم بیمه را دوبرابر کنیم. وی این افزایش را بیشتر متوجه سهم بیمه غیر دولتی دانست وخاطر نشان کرد: می توان از طریق موارد قانونی بخشی از سهم بیمه های دولتی را به صورت بلوکی عرضه کنیم اگرچه طبق اصل 44 قانون اساسی بیمه ایران و بانک ملی در اختیار دولت هستند و الزامات قانونی اجازه این واگذاری ها را نمی دهد.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top