دفترچه بیمه سلامت تا ۱۵۰ روز دیگر حذف می‌شود

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از حذف دفترچه بیمه سلامت در بیمارستانهای دولتی تا ۶ ماهه اول امسال خبر داد.

 

به گزارش خبرگو ،طاهر موهبتی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ارتقاء کمی و کیفی خدمات و استقرار سامانه الکترونیک مهمترین برنامه سازمان خواهد بود، به حذف دفترچه بیمه سلامت در 128 بیمارستانهای دولتی در سال 96 اظهار داشت: در 6 ماه اول سال97  نیز در همه بیمارستانهای دولتی، دفترچه بیمه سلامت حذف می شود.

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران به اهمیت بحث همپوشانی بیمه ها تصریح کرد: همپوشانی بیمه ها نیز با توجه به قانون مجلس به صورت کامل اجرا خواهد شد.

موهبتی به تشکیل خدمات الکترونیک و پایگاه بیمه ای نیز گریزی زد و گفت: خدمات الکترونیک و پایگاه بیمه ای نگرانی ها درباره همپوشانی را برطرف می کند و فراهم آوردن زیرساختارها را در 6 ماه امسال فراهم خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران یکی از مهمترین مشکلات سازمانهای بیمه ای در طول 20 سال اخیر را هزینه کرد بیش از اعتبارات سازمانهای بیمه گر است که باعث زیان و کسری بودجه می شود بنابراین باید سازمانهای بیمه گرد به اندازه سقف تعهد خود خدمت دهند و اگر نهادی در مسولیت های خود تخلف و پایبند نباشد طبق قانون باید پاسخگو باشند و جبران خسارات کند.

موهبتی بیشتر هزینه های بیمه ای در سازمان بیمه ایران را به دلیل تجویز داروها توسط پزشکان را عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از تجویز داروهای غیرضروری و گران قیمت تاکنون و تا سال گذشته 36 راهنمای بالینی ابلاغ شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر نظم دادن به پرداخت معوقات به خدمت دهندگان حوزه سلامت گفت: این زمان تاخیر پرداخت بدهی ها را می پذیریم ولی باید قبول کرد که بیشتر این بدهی ها از گذشته برای ما باقی مانده است و مدیریت هزینه را سخت تر می کند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top