دبیر جدید کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی سندیکا انتخاب شد

خبرگو: بهمن سوری مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان با رای اکثریت اعضای کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی سندیکای بیمه گران ایران، به عنوان دبیر جدید این کارگروه انتخاب شد.

به گزارش خبرگو و به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی سندیکای بیمه گران ایران در نشست اخیر از میان اعضای خود بهمن سوری مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان را به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب کرد.

بر اساس آئین نامه داخلی سندیکای بیمه گران، دبیر کارگروه های تخصصی سندیکا از میان اعضای آن کارگروه و با اکثریت آراء به مدت یکسال انتخاب می شود. سندیکای بیمه گران ایران در حال حاضر دارای ۱۳ کارگروه تخصصی در زمینه های مختلف بیمه ای است.

این سندیکا در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمک های فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکت های بیمۀ عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمهای و سایر بخش های شرکت های بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.

برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top