9شرکت بیمه 81درصداز کل حق بیمه های بازار را در تصاحب خود دارند

خبرگو، در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 69 شرکت های بیمه 8 میلیارد دلار حق بیمه کسب نمودند که 20 شرکت بیمه، 19 درصد از این سهم را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرگو،شرکت های بیمه ایران 335/9 تریلیون ریال معادل 7/96 میلیارد دلار حق بیمه کسب نمودند و در مقابل آن کل حجم خسارت های پرداختی توسط بیمه گران ایران طی سال مالی 2018 به 211/2 تریلیون ریال رسید که یک رشد 16/4 درصدی را نسبت به سال مالی پیشین نشان می دهد.

آمار مربوط به سال مالی 2018 نشان می دهد که 9 شرکت بیمه، 81 درصد از کل حق بیمه های بازار را در تصاحب خود دارند و 20 شرکت دیگر به 19 درصد مابقی را سهیم هستند. یادآور می شود در سال 96 صنعت بیمه با رشد 21 درصدی حق بیمه ها میزان حق بیمه کشور از 330 هزار میلیارد ریال فراتر رفت و با توجه به تقریب رشد اسمی GDP کشور تأثیرآن در ضریب نفوذ بیمه منجر به ارتقای ضریب نفوذ بیمه به 2/3 درصد شد.

اصلاح شده چهارشنبه, 20 تیر 1397 08:16

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top