حدود 40 میلیون نفر زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

خبرگو: رئیس سازمان بیمه سلامت ایران گفت که این سازمان حدود 40 میلیون بیمه شده دارد و بیش از هفت هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به وزارت بهداشت دارد.

به گزارش خبرگو محمد جواد کبیر در بازدید وزیر بهداشت از سازمان بیمه سلامت ایران افزود: قبل از اجرای طرح تحول سلامت در اردیبهشت 93 ، حدود 10 میلیون فرد بیمه شده، تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفتند، اما بعد از اجرای این طرح تعداد بیمه شدگان این سازمان از مرز 30 میلیون نفر گذشت و به حدود 40 میلیون نفر رسید.

کبیر گفت: میزان بدهی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت تا پایان سال 95 حدود 4400 میلیارد تومان بود که امسال نیز هر ماه حدود 1200 میلیارد تومان به آن اضافه شده است.

اصلاح شده چهارشنبه, 07 شهریور 1397 11:59
برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top