تکلیف شرکت‌های بیمه‌ای به واریز ۲۷۵ میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث به حساب خزانه

نمایندگان مجلس شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کردند 2750 میلیارد ریال از حق بیمه شخص ثالث را به حساب خزانه واریز کنند.

 

به گزارش خبرگو ،در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی، نمایندگان مجلس بند (الف) تبصره 10 این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 2750 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top