تکلیف اعضای هیات مدیره بیمه تعاون بزودی مشخص می‌شود

 

گفته می‌شود که دوتن از اعضای قدیمی حاضر در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه تعاون فاقد تایید صلاحیت از بیمه مرکزی هستند.

 

به گزارش خبرگو ،معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفتگو با نود اقتصادی اطمینان داده که تکلیف دو عضو هیات مدیره شرکت بیمه تعاون که فاقد صلاحیت از بیمه مرکزی بوده بزودی مشخص خواهد شد.

در حال حاضر، محمد ذوالفقاری، فرهاد شهرکی، سید امین جوادی، جواد سهامیان مقدم و محمدرضا نظام آبادی در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه تعاون حضور دارند. گفته می‌شود که دو تن از اعضای قدیمی حاضر در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه تعاون فاقد تایید صلاحیت از بیمه مرکزی هستند.

رحیم مصدق در گفتگو با «نود اقتصادی» توضیح داد که مدیرعامل این شرکت مدتها است که تعیین شده بنابراین بزودی هیات مدیره این شرکت هم تعیین تکلیف می‌شوند.

منبع:ریسک نیوز

اصلاح شده یکشنبه, 28 مرداد 1397 04:09

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top