تقدیر بهاری فر از شبکه فروش شعبه یزد

خبرگو: مدیرعامل بیمه ما در بازدید از شعبه یزد اقدامات شبکه فروش این استان را قابل تقدیر دانست.

به گزارش خبرگو حجت بهاری‌فر ضمن تشریح برنامه‌های آتی شرکت با اشاره به موقعیت، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب منطقه، ضمن تشویق وایجادانگیزه ، برحمایت همه جانبه ازنمایندگان آیین‌نامه ۵۴ تاکید و ازنقش موثر وسازنده شبکه فروش در راستای ارتقای جایگاه شرکت تقدیروتشکرکرد.

مدیرعامل بیمه ما خاطرنشان کرد : همانطور که همواره تاکید داشته‌ایم ، نظم در مسئولیت‌های فردی وگروهی درکنار روحیه خدمت‌گزاری با حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول امانت‌داری و پیگیری امور ، برعملکرد سیستمی شرکت بسیار تاثیرگذارخواهد بود . زیرا عملکرد هر یک ازشعب برعملکرد سایر شعب تاثیر خواهد گذاشت واگر مسئولیت‌ها در یک سیستم بطور منظم ، کارآ ، اثربخش وبه موقع انجام شود نتایج بسیارمطلوبی به دنبال خواهد داشت.

درپایان ، جلسه پرسش وپاسخ با حضور حجت بهاری‌فر ومحمدعلی‌حاجی‌محمدی رییس شعبه یزد برگزار وبه مسائل ومشکلات مطرح شده توسط حاضرین پرداخته شد.

حجت بهاری‌فر ضمن بازدید ازساختمان جدید شعبه یزد، از نزدیک درجریان روند بازسازی شعبه قرارگرفت و راهکارهایی درخصوص تسریع این روند جهت آماده‌ سازی سریعتر وارائه خدمات به مشتریان درکمترین زمان ممکن ارائه کرد.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top