تسهیلات بیمه ای برای شرکت های دانش بنیان ایرانی

خبرگو: تفاهم نامه ای با محوریت پوشش و تخفیف بیمه ای برای شرکت های دانش بنیان با هدف افزایش نرخ نفوذ بیمه منعقد شد.

به گزارش خبرگو تفاهم نامه مزبور توسط معاونت دانش و فن آوری ریاست جمهوری و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان به امضا رسید.

هدف ازاین تفاهم نامه ایجاد چارچوب و زمینه توسعه فرهنگ بیمه، افزایش توانمندی های شرکت های دانش بنیان و نیز تسهیل در تجاری سازی دستاوردهای فناوری معرفی شد.

تسهیلات معرفی شده در این تفاهم نامه چهار نوع پوشش بیمه ای برای شرکت های تازه بنیان را لحاظ می کند: بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت، بیمه اشخاص و بیمه مهندسی

همچنین چندی پیش یک توافق نامه همکاری با هدف ترویج فرهنگ بیمه میان معاونت دانش و فن آوری ریاست جمهوری و شرکت بیمه ایران منعقد گردید.

به منظور بهره برداری از این تسهیلات، شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه به نمایندگی های بیمه سراسر کشور و انتخاب بیمه نامه مورد نیاز، اقدام کنند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top