بیمه پارسیان تندیس برند محبوب گرفت

خبرگو: بیمه پارسیان تندیس سومین دوره جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان را به خود اختصاص داد

در مراسم معرفی محبوب ترین برندها از نظر مصرف کنندگان شرکت بیمه پارسیان تندیس زرین محبوب ترین برند در گروه شرکت های بیمه را دریافت کرد. این موقعیت در حالی به دست آمده است که گروه بررسی کننده برای احراز شرایط دریافت جوایز از منظر مخاطبان، داوری های فشرده ای را اعمال کرده است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top