بازار بیمه ایران انسجام بیشتری می خواهد

خبرگو: مسائل ساختاری در بازار بیمه ایران برای تقویت انعطاف پذیری آن با بیمه گران محلی حیاتی است و باید به سمت یک نظام نظارتی مبتنی بر ریسک پیش برود.

به گزارش خبرگوشرکت رتبه بندی کپتال اینتلیجنت طی گزارشی اعلام کرد: تنظیم مقررات و نظارت بیمه در ایران تا حدود زیادی تجویزی است و هم اکنون به نظر می رسد که فرم بر محتوای آن پیشی گرفته است. برای مثال تعرفه هایی که توسط نهاد ناظر برای70درصد از حجم حق بیمه بخش تعیین می گردد، اساسا برای محصولات پایه بیمه مانند بیمه مسئولیت شخص ثالث خودرواست دراین گزارش تصریح شده است: الزامات توانگری بیمه گران ایران به طور کافی نشان دهنده ریسک های ذاتی کسب و کار و پروفایل ریسک بیمه گران نیستند و یا کاملا کیفیت پایه سرمایه یک بیمه گررا لحاظ نمی کنند.

بر این اساس بسیاری از بیمه گران تنها قادر هستند سطح یک کمینه (حداقل) تنظیم مقرراتی در الزامات توانگری را کسب کنند و بالاترین رقم محاسبه شده کمتر از سطح یاد شده است. همچنین این شرکت هشدار می دهد که بسیاری از بیمه گران با مشکلات سنتی به ویژه در شرکت های دولتی یا مرتبط به شکل حق بیمه های قابل دریافت تجمیع نشده روبرو هستند که تقریبا 40 درصد از کل حق بیمه های ناخالص صادره را تشکیل می دهد.

تحلیل گر ارشد این شرکت تحریم های ایالات متحده علیه ایران را دارای اثر ناچیزی برصنعت بیمه کشورمان می داند زیرا بیمه گران ایران کمتر با کسب و کارهای خارجی در تعامل هستند و تجربه تحریم های گذشته، شرکت های بیمه ایرانی را در مدیریت پیشامدهای ناشی از تحریم ها، ماهر و کارآمد کرده است.

اصلاح شده چهارشنبه, 20 تیر 1397 10:31

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top