بیمه میهن پس از دوسال بار دیگر به سود دهی رسید
 
خبرگو: بیمه میهن در سه ماه اول 1397برای هر سهم خود 18 ریال سود ثبت کرد. 
به گزارش خبرگو به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه میهن و بر اساس صورتهای مالی ، شرکت بیمه میهن در سه ماه اول
سال 1397مبلغ 14،649میلیون ریال سود شناسایی نمود که بر اساس هر سهم 18 ریال محاسبه شده است.
 
بیمه میهن در سه ماه اول 1397برای هر سهم خود 18 ریال سود ثبت کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه میهن و بر اساس صورتهای مالی ، شرکت بیمه میهن در سه ماه اول سال 1397مبلغ 14،649میلیون ریال سود شناسایی نمود که بر اساس هر سهم 18 ریال محاسبه شده است.
 
این موفقیت در حالی محقق شده که شرکت بیمه میهن بر اساس صورت های مالی در سال های 95 و 96 با زیان مواجه بوده است.
 
این گزارش اضافه مینماید حق بیمه شرکت بیمه میهن در سه ماهه مذکور 75/125 % نسبت به سال گذشته و تعداد بیمه نامه های صادره نیز 63/149 % نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد داشته است
برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top