بیمه ما 50 میلیارد تومان افزایش سرمایه داد

خبرگو: بیمه ما اعلام کرد این شرکت افزایش سرمایه از مبلغ 1000 به 1500 میلیارد را محقق کرده است

به گزارش خبرگو این افزاش سرمایه در راستای الزام قانونی حداقل سرمایه شرکت های بیمه صورت پذیرفته است. براساس صورت های مالی حسابرسی شده، درآمد حق بیمه های شرکت در سال 96 بیش از 446 میلیارد ریال اعلام شده که در مقایسه با سال 95 رشد 22 درصدی را به همراه داشته است. همچنین شرکت با ثبت رشد 58 درصدی نسبت به سال 95، سود 432 ریال برای هر سهم را برای سال مالی 96 محقق کرده است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top