تشریح پوشش هواپیمایی ATR  از زبان بهاری فر

خبرگو: مدیرعامل بیمه ما از پوشش های بیمه ای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) از ابتدای مردادماه نزد بیمه ما خبر داد.

 

به گزارش خبرگو بهاری فر برخی اخبار مبنی بر نداشتن پوشش اتکائی را رد کرد و گفت:علی رغم برخی گمانه زنی ها در ارتباط با نداشتن پوشش اتکایی هواپیماهای ATRهواپیماهای بیمه شده توسط بیمه ما دارای پوشش اتکایی بیمه مرکزی ٬بیمه پاسارگاد٬ بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان می باشد.

اصلاح شده دوشنبه, 22 مرداد 1397 06:59
برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top