بیمه سامان برای مبارزه با پول شویی سمینار آموزشی برگزار کرد

خبرگو: گروه مالی بیمه سامان به منظور آشنایی شبکه بیمه ای خود با دانش جهانی مبارزه با پول شویی و آشنایی با شاخص ها و پارامتر های معاملات مشکوک سمینار علمی برگزار نمود.

به گزارش خبرگو به نقل از روابط عمومی بیمه سامان اهمیت مبارزه با پول شویی و آشنایی نظام بانکی و مالی با راهکار های عملی و قوانین و مقررات بین المللی و داخلی، ابعاد این موضوع را برای اعضای خود تشریح کرد.
سخنرانان حاضردر این جلسه ضمن اشاره به آثار و تبعات منفی فراوان این پدیده نابهنجار در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، به تشریح مصادیقی چون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین پرداختند و افزودند پیامدهای منفی این پدیده شوم موجب گردیده تا تمامی دولتها در سراسر دنیا مقابله با این مظاهر فساد مالی را سرلوحه برنامه های پولی و مالی خود قرار دهند.
 
در این جلسه آقایان ابوالفضل ساجدی، خیری و نیز تهرانی از سخنرانان و صاحبنظران این حوزه به تبیین مفاهیم و نمونه های گوناگون پولشویی و شگردهای اخلالگران امور اقتصادی، رابطه پولشویی و همچنين تامین مالی گروههای تروریستی و چگونگی مقابله با این پدیده پرداختند. همچنین بحث و بررسی در خصوص این موضوع با محوریت قانون‌پذیری و مبارزه با این پدیده در حوزه مالی و بانکی ایران و تطبیق قوانین بانکی کشور با مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه، از دیگر مواردی بود که بر آن تاکید شد.
اصلاح شده دوشنبه, 12 شهریور 1397 16:30

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top