بیمه اختیاری چیست؟

شخصی که درخواست بیمه اختیاری را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست کتبی بیمه اختیاری را انعقاد کند.

 

به گزارش خبرگو ،بیمه اختیاری مربوط به کسانی است که تحت

پوشش

بیمه خاصی نیستند.

در این میان شخصی که درخواست این نوع بیمه را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب

سازمان تامین اجتماعی

و ارائه درخواست کتبی و تحویل اسناد و مدارک، خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری شود.

پس از بررسی و تایید، شخص تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گرفته و مشمول قوانین مربوط به این نوع بیمه خواهد شد.

گفتنی است سازمان

تامین اجتماعی

از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top