بیمه آسیا برای دوازدهمین سال متوالی خبرنگاران را بیمه کرد

خبرگو: بیمه آسیا خبرنگاران حوزه بیمه رسانه ها را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داد.

به گزارش خبرگو در آستانه روز خبرنگار شرکت بیمه آسیا با اعلام تبریک به خبرنگاران این حوزه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور برای دوازدهمین سال متوالی به مدت یک سال از تاریخ 1397/5/17 تا 1398/5/17در مقابل فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی براثر حادثه و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تحت پوشش بیمه حوادث گروهی بیمه آسیا قرار دارند.

بنابراین اطلاعیه، بیمه آسیا از سال 1386 و برای تقدیر ، قدردانی وهمراهی در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشوررا تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داده است.

اصلاح شده سه شنبه, 16 مرداد 1397 07:10

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top