بیمه آرمان کارگاه آموزشی تخصصی خسارت مالی و جانی بیمه خودرو برگزار کرد

خبرگو: روز گذشته کارگاه آموزشی تخصصی خسارت مالی و جانی خودرو با حضور کارشناسان این حوزه در دفتر مرکزی بیمه آرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگو به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، در این جلسه کارشناسان با اصول و قوانین بیمه خودرو، فرایندهای پذیرش و نحوه ارزیابی و تعیین مقدار خسارت و مراحل تشکیل پرونده خسارت ثالث مالی و جانی خودرو آشنا شدند.

در این کارگاه همچنین مدیرعامل و معاونان فروش و بازاریابی، فنی و مالی و سرمایه گذاری نکات مهم را در رعایت اصول و قوانین و بررسی خسارت ثالث مالی و جانی در هنگام ارزیابی و نحوه برآورد و پرداخت مقدار خسارت یادآور شدند و بر مسئولیت پذیری و بهبود عملکرد در انجام دقیق فرایند بررسی و پرداخت خسارت مالی و جانی تأکید کردند.

برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top