بیمه‌های عمر راهی برای تبدیل منابع خرد به سرمایه‌گذاری باثبات

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: با توسعه بیمه‌های عمر، منابع خرد مردم به منابع کلان و باثبات سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از بیمه مرکزی ایران، عبدالناصر همتی گفت: بازار سرمایه، پول و بیمه سه رکن اصلی بازارهای مالی هستند که طراحی ساز و کار لازم برای هماهنگی بین آنها یک ضرورت است.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: با توسعه بیمه های عمر، منابع خرد مردم به منابع کلان و با ثبات سرمایه گذاری تبدیل می شود. در واقع بیمه کانال مطمئن و با ثباتی برای توسعه بازار سرمایه است.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه عمرهم نقش پس اندازی دارد، هم ریسک زمان فوت و از کارافتادگی را پوشش می دهد و هم سود با کمترین ریسک را نصیب بیمه گذار می کند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top