بهاری فر: موفقیت صنعت بیمه در گرو توجه به اولویت های ارتباطی و اطلاع رسانی است

خبرگو: بهاری فر مدیرعامل بیمه " ما " روز گذشته در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه گفت: رابطه مستقیمی میان موفقیت سازمان و عملکرد صحیح ارتباطی و اطلاع رسانی در آن سازمان وجود دارد و در شرایطی که صنعت بیمه مأموریت های خود را گسترش می دهد بازتاب صحیح خدمات ارایه شده توسط روابط عمومی ها در تقویت اعتماد سازی عمومی به صنعت بیمه بسیار اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: اطمینان دارم اگر گوشه ای از تصاویر خدمات شرکت های بیمه در زمان ارزیابی های خسارت در هنگام پس لرزه های زلزله را در مقابل دیدگان مردم قرار دهیم افکار عمومی به خوبی صنعت بیمه را در کنار خود احساس خواهد کرد.

به گزارش خبرگو مدیرعامل شرکت بیمه ما تصریح کرد: جامعه ما در شرایط حاضر بیش از هر چیز نیاز به آرامش و احساس امنیت دارد و کنترل این جو روانی از مسئولیت های خطیر روابط عمومی شرکت های بیمه است به ویژه آنکه متاسفانه اخبار منفی بیشتر رصد می شوند و مظلوم واقع شدن صنعت بیمه به جامعه آسیب می زند.

وی افزود: هوش تجاری در صنعت بیمه و انسجام رفتارهای هماهنگ میان شرکت های از عناصر مهم ارتباطیست که شرکت های بیمه به ویژه روابط عمومی های این صنعت باید مورد توجه قراردهند.

بهاری فر خاطر نشان کرد: در حالی که صنعت بیمه به بلوغ رسیده است نیازمند حرکت های هماهنگ درون شبکه ای است. وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: در شرکت های بیمه ای به جای آنکه نگاه ها صرفا معطوف به شرکت باشد باید به نگاه های کلان معطوف به کلیت به صنعت بیمه نیز توجه داشت. به ویژه آنکه رفتارهای حمایتی شرکت های بیمه از یکدیگر در بازار سرمایه نمادی از این کلان نگری است که باید بیشتر تقویت شود.

اصلاح شده سه شنبه, 09 مرداد 1397 09:26

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top