بنویدی: بیمه میهن بر ریل پیشرفت قرار گرفت

خبرگو: اقدامات مدیریتی بیمه میهن شرایط را برای ورود به بازارهای رقابتی فراهم کرده است و اقدامات نظیر حل معضل زیان انباشته، صورت های مالی شفاف و اخذ توانگری، شرایط این شرکت را برای بازگشت به فضای مطلوب مهیا نموده است.

به گزارش خبرگو مجید بنویدی امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از 80 به 150 میلیارد تومان سطح توانگری بیمه میهن را به سطح دو رسانده است. وی این وضعیت را برای یک شرکت ده ساله به دلیل فروش هیجانی مناسب ندانست و گفت: این وضعیت طی دو سال بعد از سال 91 تناسب نقدینگی را در بیمه میهن را بر هم زد و متاسفانه آثار آن تا سال 96 گریبان شرکت را گرفت. اما برنامه ریزی اخیر موجب شد تا مشکلات برطرف شود و به ریل پیشرفت بازگشتیم.

وی در مورد توسعه فعالیت های این شرکت افزود: سیاست اصلی ما شفافیت مالی شرکت و جسارت برای مواجه با واقعیات، بدون حساب آرایی است ؛ لذا باید زیان را شناسایی کرد و با تعهد حرفه ای در مورد صورت های مالی اقدام نمود. وی افزود: با رعایت این شرایط اعلام می کنم بیمه میهن خوشبختانه در آینده با فشار ذخایر مواجه نخواهد شد. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد سهم اندک بیمه میهن از حق بیمه کشور گفت: کسب سود مدیریتی مهم تر از دارا بودن سهم بالا در بازار با سود اندک است. بنویدی در مورد توسعه فعالیتهای بیمه میهن گفت: هم اکنون در مورد چند محصول در زمینه مستمری برای کارکنان موسسات بزرگ متمرکز هستیم و به عنوان نخستین شرکتی که اکچوئر مستقل گرفته ایم، از این توانایی برای بررسی کارشناسی محصول جدید استفاده می کنیم. بنویدی در توضیح رویکرد این شرکت نسبت به بیمه عمر ابراز داشت: نسخه ای که برای فروش بیمه عمر به عنوان یک متخصص مالی در نظر گرفته ام، فروش بلند مدت است، زیرا الآن می توان برخلاف گذشته بیمه عمر را یک محصول ارزان تلقی کرد که می تواند در سبد خانوار جای گیرد.
مدیرعامل بیمه میهن پیرامون وضعیت نمایندگی های این شرکت افزود: در حال حاضر دارای 300 نماینده کد دار هستیم و بر حسب مجوز بیمه مرکزی می توانیم 198 نماینده دیگر جذب کنیم.

اصلاح شده یکشنبه, 11 شهریور 1397 16:05

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top