بختیاری به بیمه رازی رفت

خبرگو: مجید بختیاری به عنوان یک چهره موفق در صنعت بیمه این بار سکان دار بیمه رازی شد.

به گزارش خبرگو بختیاری که دوره بسیار موفقی را در بیمه دی سپری کرد و باعث ارتقای جایگاه این شرکت بیمه در بحرانی ترین شرایط شد با تصمیم سهامداران بیمه رازی سکان این شرکت را به دست گرفت.

سید مجید بختیاری در سال 1369 در استان همدان به استخدام شرکت بیمه ایران در آمد و فعالیت کارشناسی خود را پس از سه سال از تاریخ استخدام در سال 72 و در مدیریت امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور بیمه‌ ایران آغاز کرد . ریاست اداره حسابداری بانکها در مدیریت امور مالی بیمه‌ایران از سال 72 تا 76 سرپرسی و ریاست  اداره کل حسابداری تمرکز حسابها در مدیریت امور مالی بیمه‌ایران سال 77 معاونت مدیر کلی امور مالی بیمه‌ایران از سال 80 مدیر کل امور مالی بیمه‌ایران از سال 81 تا سال 84 مدیر کل فناوری اطلاعات و آمار بیمه‌ایران از سال 84 عضویت در تعداد زیادی از کمیسیون های داخلی شرکت مانند کمیسیون وام، مناقصات،املاک و غیره ، عضو یت درشورای سرمایه گذاری شرکت بیمه‌ایران طی سالهای 81 الی 84 ، عضو غیر موظف هیأت مدیره درشرکت  چرخشگر وابسته به سپاه پاسداران  از سال 1383 عضویت درهیأت مدیره شرکت تعاونی اعتباری کارکنان بیمه‌ایران وعضو مؤسس شرکت مذکور از سال 1388، عضویت در کار گروه های تخصصی مالی و حسابرسی و فناوری اطلاعات عضویت در کار گروه های طرح تحول درحوزه صنعت بیمه ، عضو یت در کار گروه بیمه الکترونیکی کشور با حکم وزیر ارتباطات طراحی و اجرای طرحهای بسیار درحوزه های مالی و فناورطلاعات  و آمار ، فعال در انجمن حسابداری خبره مدیریت بر فرایند تدوین و اجرای اولین برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات بیمه‌ ایران تدوین و ارائه انواع مقالات علمی در حوزه حسابداری شرکت‌های بیمه و مسائل فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه ، مطالعه جامع و ارائه مقاله در خصوص بیمه الکترونیکی و البته مدیرعاملی بیمه دی از جمله سوابق سید مجید بختیاری است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top