امضاء توافقنامه همکاری مشترک بین بیمه تعاون و اداره کل توسعه تعاون

توافقنامه همکاری مشترک بین بیمه تعاون و اداره کل توسعه تعاون امضاء شد.

 

به گزارش خبرگو ،به منظور تحقق اهداف تعیین شده در شرکت بیمه تعاون و گسترش همکاری با بخش تعاون کشور و نیز افزایش ارتباطات دوسویه در بخش تعاون و بهره مندی از ظرفیت های مشترک و استفاده مطلوب شرکت های تعاونی از تسهیلات و مزایای بیمه ای، توافقنامه همکاری بین شرکت بیمه تعاون و اداره کل توسعه تعاون به امضاء رسید.

در این توافقنامه، علاوه بر تلاش برای توانمند سازی شرکت های تعاونی به منظوراستفاده بهینه از خدمات بیمه، به صدور انواع بیمه نامه های مورد نیاز تعاونی ها در کلیه رشته ها و متناسب با فعالیت ایشان اشاره شده است.

برگزاری سمینارها و کارگا­ه­های آموزشی مورد نیاز شرکت های تعاونی به منظور آشنایی صحیح مدیران و اعضاء تعاونی ها از مزایای خدمات بیمه با همکاری و هماهنگی طرفین، از دیگر موضوعات این توافقنامه می باشد.

 مظلومی مدیرعامل محترم شرکت بیمه تعاون، مشارکت همه نمایندگان شرکت را به منظور اجرای مطلوب و کامل مفاد توافقنامه مورد تاکید قرار دادند و اظهار امیدواری نمودند با انسجام و برنامه ریزی دقیق، بخش قابل توجهی از شرکت های تعاونی تحت پوشش بیمه تعاون قرار گیرند.

اصلاح شده یکشنبه, 29 بهمن 1396 11:53

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top