ارتقای توانگری بیمه میهن به سطح دو

خبرگو: بیمه میهن در مسیر تبدیل به یک بیمه گر توانمند هم اکنون سطح توانگری خود را به سطح 2 ارتقا داد.

به گزارش خبرگو و با اعلام اداره کل نظارت مالی بیمه مرکزی در آخرین روز مرداد ماه سطح توانگری شرکت بیمه میهن بنا بر گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی به سطح دو رسید.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top