آمادگی بیمه کوثر برای پوشش بیمه آتش سوزی 1/5 میلیون واحد مسکونی در کشور

خبرگو: در حالیکه از 20 میلیون واحد مسکونی موجود در کشور تنها 4 میلیون آن دارای پوشش بیمه آتش سوزی هستند اقتصاد خانوار در صورت بروز حادثه با مخاطرات جدی همراه می شود.

به گزارش خبرگو سماک مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه کوثر از طرح بیمه آتش سوزی این شرکت با حمایت 10 ساله برای خانه ها خبر داد.

وی گفت: یکی از طرح های جدیدی که بیمه کوثر برای منازل مسکونی در نظر گرفته، طرح «بام» یا (بیمه‌نامه‌های بلندمدت آتش‌سوزی منازل) است که خریداران آن می‌توانند با‌توجه ‌به سطح پوشش بیمه‌ای مدنظر خود به مدت ۱۰سال منزل خود را تحت‌پوشش بیمه آتش‌سوزی و خطرات اضافی قرار دهند تا ۷۰درصد تخفیف بگیرند.

سماک اافزود: همچنین طرح‌های آسان فروش دیگری را در این رشته توسعه داده که از آن جمله می‌توان به طرح نسیم، کوثر۱ و کوثر۲ اشاره کرد که برای طبقات اقتصادی مختلف طراحی شده و از 17هزار تومان حق‌بیمه یکساله تا 120هزار تومان قابل خریداری است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top