جلسه فوق العاده شورای پول و اعتبار در حال برگزاری است

جلسه فوق العاده شورای پول و اعتبار هم اکنون در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

 

به گزارش خبرگو ، جلسه فوق العاده شورای پول و اعتبار هم اکنون در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی در این جلسه حضور دارند.

منبع:مهر

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top