تدبیر دولت برای تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی

به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه، کمیته‌ای متشکل از نوبخت، کرباسیان و سیف، بر نحوه انتشار اوراق نظارت کرده و نرخ سود اسمی آن را تعیین می‌کنند.

 

به گزارش خبرگو ، دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، پیش بینی کرده تا برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه، کمیته‌ای سه‌جانبه با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل داده و نرخ سود را تعیین کند.

۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد.

منبع:مهر

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top