گشایش۹۴۴میلیون یورواعتبار اسنادی ارزی

بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال مبلغ 944 میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی را برای تامین مالی طرح های صنعتی کشور گشایش کرد

به گزارش خبرگو، اعتبارات اسنادی ارزی یاد شده به سه طرح صنعتی نیروگاه برق لامرد با 482 میلیون یورو در استان فارس، کاغذ سبز خوزستان با 382 میلیون یورو در استان خوزستان و فولاد مکران با 80 میلیون یورو در استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است .

گفتنی است بیش از پنجاه درصد از گشایش های مالی و فاینانس پروژه های ملی در بخش نیروگاهی کشور توسط بانک صنعت و معدن انجام گرفته است.

اصلاح شده جمعه, 08 تیر 1397 12:09

سایر اطلاعات

  • subtitle: طی سه ماه توسط بانک صنعت ومعدن؛

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top