پاسخ رئیس سازمان برنامه به گزارش تفریغ

رئیس سازمان برنامه و بودجه با پاسخ دوباره نسبت به گزارش تفریغ بودجه گفت: عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه صحیح نیست.

 

به گزارش خبرگو ، نشست خبری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه اجازه انتشار اوراق مشارکت دولتی به شرکتهای دولتی داده شده است، گفت: اینکه ما اجازه انتشار اوراق را داشته باشیم با اینکه تکلیف استفاده از آن را داشته باشیم، متفاوت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تا پایان سال ظرفیت از برخی میادین مشترک به ۳۵۰ هزار بشکه خواهد رسید، افزود: عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه صحیح نیست؛ در حالیکه بر اساس ساز و کارهایی که بین خزانه داری کل و شرکت ملی گاز ایران در ده ماهه ابتدای سال ۹۵ مطرح شد که بر اساس آن باید سهم هر یک از ذی نفعان فروش منابع گاز طبیعی باید پرداخت شود، این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است، بنابراین اگر این اتفاق رخ نمی داد و واریزی صورت نمی گرفت، حتما سازمان حسابرسی تذکر می داد.

 

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top