همتی رئیس کل بانک مرکزی شد

خبرگو: صبح امروز هیأت دولت به همتی برای تصدی بانک مرکزی رأی اعتماد داد.

به گزارش خبرگوهمانطورپیش بینی می شد همتی با رأی اعتماد هیأت دولت سکان دار بانک مرکزی شد. در مورد سایر تغییرات تیم اقتصادی از جمله انتخاب دکترطیب نیا برای حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی احتمال موانعی وجود دارد. گفته می شود شروط برخی از بزرگان دولت با مخالفت طیب نیا همراه شده و شرایط همکاری اوبا دولت را سخت تر کرده است. به نظر می رسد برای ورود طیب نیا به تیم اقتصادی، دولت باید آمادگی اصلاح بنیادین تیم اقتصادی را داشته باشد.

اصلاح شده چهارشنبه, 03 مرداد 1397 06:48

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top